منابع

امتحانات متمرکز

قابل توجه تمام دانشجویان گرامی:
امتحانات پایان ترم متمرکز (دروس مهارت مشترک و دروس عمومی مشروح در لینک زیر) بصورت هماهنگ و کشوری در تمام مراکز علمی کاربردی برگزار می گردد و طراحی سوال بصورت ۱۴ نمره تستی از کل کتاب های معرفی شده می باشد. بنابراین جهت آمادگی و شرکت در امتحانات پایان ترم این دروس حتما از منابع معرفی شده توسط ستاد مرکزی دانشگاه در نامه پیوست شده، استفاده کنید. مسئولیت عدم توجه به این هشدار با خود دانشجو می باشد.
جهت مشاهده و دانلود بعضی از منابع مذکور به لینک زیر مراجعه نمائید.

جهت مشاهده و دانلود کلیک کنید