منابع

نظرسنجی مدرسان نیمسال مهرماه ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان گرامی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران می توانند با استفاده از فرم زیر، درباره مدرسان محترم دروس مرکز و کیفیت کلاس های مربوطه نظر خود را ثبت نمایند. خواهشمند است فرم مربوطه را با دقت مطالعه نموده و در نهایت عدالت تکمیل نمائید. نظر شما بی شک در افزایش کیفیت و نحوه همکاری نیمسال های آتی با مدرس مربوطه تاثیر گذار خواهد بود.

۱
۲سوالات نظرسنجی استاد و درس مربوطه: