منابع

حذف اضطراری نیمسال مهرماه ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان می توانند یک از دروس صرفا نظری خود را که به علت هر مشکلی قادر به حضور در امتحان پایانی درس مذکور نمی باشند، بصورت اضطراری حذف کنند. توجه نمائید که فقط دروس صرفا نظری (بدون واحد عملی) قابلیت حذف اضراری را دارند.

قوانین حذف اضطراری:

۱٫ مهلت حذف اضطراری درس در نیمسال مهرماه ۱۳۹۸ فقط روزهای هفتم و هشتم دی ماه ۱۳۹۸ می باشد.

۲٫ فقط دروس صرفا نظری (بدون واحد عملی) قابلیت حذف اضطراری را دارند.

۳٫ با حذف درس مذکور نباید تعداد واحدهای دانشجو کمتر از ۱۲ واحد شود.

۴٫ دانشجو باید بصورت حضوری قبل از تاریخ مذکور فرم حذف اضطراری را تکمیل و تحویل آموزش نماید. همچنین دانشجویان قبل از تاریخ مذکور می توانند جهت عدم حذف توسط مدرس (و ثبت نمره صفر) فرم زیر را تکمیل و پس از تکمیل فرم فیزیکی حذف اضطراری، قبل از تاریخ های مذکور به آموزش مرکز مراجعه نمایند.

۵٫ فقط یک درس را می توان حذف اضطراری کرد.

برای ورود به صفحه فرم های آموزشی کلیک کنید.

برای دانلود فرم حذف اضطراری درس نظری کلیک کنید.