منابع

تعیین وضعیت اکانت های دانشجویی

اطلاعیه مهم
قابل توجه دانشجویان لیست فوق:
دانشجویان مشروحه لیست پیوست تا مورخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸ (پنجشنبه ساعت ۱۲) فرصت دارند جهت تعیین وضعیت اکانت های دانشجویی خود به آموزش مرکز مراجعه نمایند. توجه نمایید در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف وضعیت قبلی دانشجو، اکانت فعلی وی حذف (ثبت انصراف از تحصیل) و در مقطع قبلی نیز دانشجو معلق می شود.