منابع

بلیط رایگان نمایش موزیکال مری پاپینز

قابل توجه دانشجویان گرامی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران

با توجه به هماهنگی صورت گرفته با مجموعه فرهنگی هنری تالار وحدت و تهیه کننده نمایش موزیکال مری پاپینز دانشجویان مرکز می توانند جهت دریافت بلیط رایگان نمایش مذکور به خانم میرزائی مراجعه نمایند.

 

نمایش موزیکال مری پاپینز

نمایش موزیکال مری پاپینز