منابع

ادامه لیست کلاس های توجیهی و بازدید کاربینی

قابل توجه دانشجویان رشته های کاردانی و کارشناسی رشته های تدوین، فیلم سازی، کارگردانی، گریم و گرافیک (ورودی های نیمسال مهر ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۸) و دانشجویان ورودی قبل از نیمسال ۹۸۱ که در ترم جاری درس کاربینی را اخذ نموده اند (لیست های فوق ):
کلاس توجیهی درس کاربینی اساتید آقای جامعی، خانم خلیلی، خانم محرابی، آقای روشن، آقای محمدقاسمی و آقای قنبری به شرح لیست های فوق برگزار می گردد. حضور دانشجویان مربوطه در کلاس های مذکور الزامی می باشد.