منابع

برنامه کلاسی دانشجویان تکمیل ظرفیت مهر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت ورودی مهرماه ۱۳۹۸ (آبان ماه ۱۳۹۸)

برنامه کلاسی حضور در کلاس های ترم جاری دانشجویان تکمیل ظرفیت

شروع کلاس ها از شنبه مورخ ۰۲ آذرماه ۱۳۹۸

برنامه کلاسی حضور در کلاس های ترم جاری دانشجویان تکمیل ظرفیت ورودی مهرماه ۱۳۹۸ (ترم اولی آبان ماه ۱۳۹۸) به شرح زیر می باشد. دانشجویان موظف می باشند با توجه به برنامه کلاسی اعلامی در کلاس های مذکور حضور یابند. با توجه به اینکه هر یک از کلاس های این دانشجویان شامل هشت هفته دو جلسه ای می باشد بنابراین غیبت در هر کلاس درسی باعث حذف درس مذکور و نمره صفر خواهد شد.

دانشجویان رشته های کاردانی و کارشناسی موسیقی نوازندگی ساز کلاسیک، ساز ایرانی و آهنگسازی ایرانی حتما با توجه به ساعت و برنامه کلاسی خود جهت دروس ساز تخصصی(ایرانی و یا کلاسیک)، پیانو (عمومی و یا تخصصی) و ارکستر کلاسیک (با توجه به ساز تخصصی خود) به اساتید مذکور در لیست زیر مراجعه و بعد از هماهنگی با مدرس جهت حضور در کلاس مربوطه، نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه و تحویل معرفی نامه به آموزش مرکز اقدام نمایند.
نکته مهم : آخرین مهلت تکمیل فرم معرفی نامه ساز های تخصصی و پیانو عمومی و ارکستر کلاسیک و اخذ امضا مدرس مربوطه و تحویل به آموزش مرکز روز پنجشنبه ۰۷ آبان ماه ۱۳۹۸ می باشد و در صورت عدم تحویل فرم معرفی نامه تا تاریخ مذکور نمره دروس سازهای تخصصی، ارکستر کلاسیک و پیانو غیبت غیر موجه و صفر منظور خواهد شد.

توجه نمایید تاریخ مذکور به هیج وجه تمدید نمی شود.

برای مشاهده لیست اساتید ساز و روزهای مربوطه روی عکس زیر کلیک کنید

دانلود و مشاهده فایل معرفی نامه