منابع

اسامی دانشجویانی که هنوز مدرس دروس ساز خود را مشخص نکرده اند

قابل توجه دانشجویان تمام ورودی های کاردانی و کارشناسی رشته های موسیقی ساز ایرانی، ساز کلاسیک، آواز ایرانی و آهنگسازی، که در ترم جاری درس ساز تخصصی(ایرانی و یا کلاسیک)، پیانو (عمومی و یا تخصصی) و آواز(ایرانی و یا کلاسیک) و ارکستر کلاسیک را اخذ نموده و تا کنون استاد مربوطه را مشخص نکرده و فرم معرفی نامه مذکور را به آموزش تحویل نداده اند.
دانشجویان لیست های زیر حتما با توجه به ساعت کلاسی و برنامه خود جهت کلاس های مربوطه به اساتید مذکور در لیست زیر مراجعه و بعد از هماهنگی با مدرس جهت حضور در کلاس، نسبت به تکمیل فرم مربوطه و معرفی نامه و تحویل معرفی نامه به آموزش اقدام نمایند.
نکته مهم : آخرین مهلت تکمیل فرم معرفی نامه ساز های تخصصی و پیانو عمومی، ارکستر کلاسیک و آواز و اخذ امضا مدرس مربوطه و تحویل به آموزش مرکز روز پنجشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸ می باشد و در صورت عدم تحویل فرم معرفی نامه تا تاریخ مذکور نمره دروس سازهای تخصصی، ارکستر کلاسیک، پیانو و آواز غیبت غیر موجه و صفر منظور خواهد شد.

توجه نمایید تاریخ مذکور به هیج وجه تمدید نمی شود.

مشاهده و دانلود لیست دانشجویان بدون مدرس ساز

برای مشاهده لیست اساتید ساز و ورزهای مربوطه روی عکس زیر کلیک کنید

دانلود و مشاهده فایل معرفی نامه