منابع

فراخوان معرفی پژوهشگر و فناور

با توجه به برگزاری بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در صورتی که دارای دستاوردهای پژوهشی و یا فناورانه می باشید می توانید در نمایشگاه مذکور به ارائه و نمایش دستاوردهای خود بپردازید. در صورتی که واجد شرایط مذکور می باشید ابتدا فرم زیر را تکمیل و سپس فایل تکمیل شده معرفی نامه را تا مورخ پنجشنبه ۰۹ آبان ماه ۱۳۹۸ تحویل امور پژوهشی مرکز نمائید.

دانلود فرم معرفی نامه