منابع

لیست اساتید ساز تخصصی(ایرانی و یا کلاسیک)، پیانو (عمومی و یا تخصصی) و آواز(ایرانی و یا کلاسیک) و ارکستر کلاسیک

قابل توجه دانشجویان تمام ورودی های کاردانی و کارشناسی رشته های موسیقی ساز ایرانی، ساز کلاسیک، آواز ایرانی و آهنگسازی، که در ترم جاری درس ساز تخصصی(ایرانی و یا کلاسیک)، پیانو (عمومی و یا تخصصی) و آواز(ایرانی و یا کلاسیک) را اخذ نموده اند:
حتما با توجه به ساعت کلاسی و برنامه خود جهت کلاس های مربوطه به اساتید مذکور در لیست زیر مراجعه و بعد از هماهنگی با مدرس جهت حضور در کلاس، نسبت به تکمیل فرم مربوطه و معرفی نامه و تحویل معرفی نامه به آموزش اقدام نمایند.
نکته مهم :با توجه به پر شدن ظرفیت کلاسی اساتید پیانو، فقط اساتیدی که هایلایت زرد شده است دارای ظرفیت خالی پذیرش پیانو (عمومی و یا تخصصی) بوده و فرم معرفی نامه، از مورخ یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ فقط از اساتید مذکور قابل تایید می باشد.

دانلود و مشاهده لیست اساتید ساز تخصصی(ایرانی و یا کلاسیک)، پیانو (عمومی و یا تخصصی) و آواز(ایرانی و یا کلاسیک) و ارکستر کلاسیک