منابع

آزمون دروس معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان دارای دروس معرفی به استاد:
امتحان دروس معرفی به استاد دانشجویان لیست زیر روز شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود. عدم حضور در جلسه امتحانی مذکور باعث صفر شدن درس معرفی به استاد می شود. مسئولیت مشکلات ناشی از عدم حضور بر عهده خود دانشجو می باشد.

دانلود و مشاهده لیست معرفی به استاد