برنامه کلاسی و لیست دروس رشته ها برای انتخاب واحد مهر ماه ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

برنامه پیشنهادی رشته های مختلف (ورودی های بهمن ۱۳۹۶ الی بهمن ۱۳۹۷) برای ترم مهر ۱۳۹۸ بصورت زیر می باشد:

جهت جلوگیری از تداخل ساعت کلاسی دروس، حتما به گروه درس مندرج در جدول زیر توجه نمائید.

توجه به ترم بندی های ارائه شده الزامی می باشد و در صورت عدم اخذ درسی در ترم ارائه درس، دانشگاه در خصوص مشکلات تداخل کلاسی و امتحانی و یا ارائه نشدن درس در ترم های بعدی مسئولیتی ندارد.

دانشجویان در صورتی که بیش از ۱۸ واحد درسی همراه با دروس کارورزی دارند دانشجوی ترم آخر محسوب نمی شوند.

اخذ همزمان دروس کارورزی ۱ و ۲ مجاز نمی باشد.

درصورتی که دانشجویی ترم آخر نباشد همراه با درس کارورزی جمعا ۱۴ واحد (۱۲ واحد درسی و ۲ واحد کارورزی) می تواند اخذ نماید.

دانشجوی مشروطی (معدل کمتر از ۱۲) بیشتر از ۱۴ واحد درسی نمی تواند اخذ نماید.

دانشجویان دارای ۲ ترم مشروطی از لحاظ آموزشی اخراج بوده و اجازه تحصیل ندارند.

در صورتی که دارای یک ترم مشروطی می باشید نکته فوق خیلی حائز اهمیت می باشد.

تمام دانشجویانی دانشگاه علمی کاربردی حداکثر باید ظرف ۴ ترم تحصیلی فارغ التحصیل شوند و در صورت عدم فارغ التحصیلی برای ادامه تحصیل نیاز به اخذ مجوز ستاد دانشگاه دارند.

تمام دانشجویانی که یک ترم مشروط شده اند (لیست در سایت مرکز اطلاع رسانی شده است) باید جهت امضای تعهدنامه به مرکز مراجعه نمایند.

دانشجویان کارشناسی که مدرک کاردانی آنها هنوز صادر نشده است و دانشجویانی که در رشته قبلی انصرافی بوده و هنوز انصراف آنها ثبت نشده است از طرف ستاد مرکزی اجازه انتخاب واحد ندارند و جهت رفع مشکل باید به مرکز مراجعه نمایند.

دانشجویان گرامی حتما قبل از انتخاب واحد از قسمت نیمرخ تحصیلی لیست دروس را بروز رسانی کرده و سپس اقدام به انتخاب واحد نمایند.

دانشجویانی که درس های آنها با ورودی های قبل یا بعد از ورودی خود می باشد جهت انتخاب واحد باید در روز انتخاب واحد خود (غیر از روزهای تعطیل) به مرکز مراجعه نمایند.

دانشجویانی که درس های عمومی و مهارت مشترک ارائه شده را قبلا گذرانده و نیاز به واحد عمومی و مهارت مشترک جدیدی دارند در تاریخ های حذف و اضافه مراجعه نمایند.
مجموعه قوانین آموزشی از لینک زیر قابل مشاهده می باشد:

http://uast46.ir/forms

سرفصل رشته های مرکز از لینک زیر قابل مشاهده می باشد:

http://uast46.ir/sarfasl

آدرس سایت هم آوا جهت انتخاب واحد:

https://edu.uast.ac.ir

در صورت مشکل در انتخاب واحد در روز جمعه ۲۲ شهریور به آی دی زیر پیام دهید:

@uast46ir

دانلود و مشاهده فایل دروس مهرماه ۱۳۹۸