سطح‌بندی سال ۱۳۹۸ مراکز آموزشی

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران به عنوان یکی از مراکز برتر استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی غرب تهران؛ نشست خبری معاون نظارت و سنجش دانشگاه به منظور ارائه گزارش پیرامون نتایج سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی و تقدیر وتشکر از ده مرکز برتر در این سطح بندی و نیز ۲۶ مرکز شایسته تقدیر در کلیه استان ها  در روز سه شنبه به تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸ در سالن نه دی دانشگاه  برگزار گردید.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: با مشارکت مراکز آموزش علمی­ کاربردی و واحدهای استانی دانشگاه، سطح‌بندی سال ۱۳۹۸ مراکز آموزشی، توسط معاونت نظارت و سنجش انجام شد. وی عنوان کرد: در فرآیند این سطح بندی، مراکز آموزش علمی­ کاربردی مطابق مدلی مشتمل بر ۸ عامل، ۵۵ ملاک و ۱۷۹ نشانگر ارزیابی و براساس امتیاز کسب شده، تعیین سطح شدند. دکتر محسن محمدزاده افزود: بنا بر نتایج حاصله ۲۳۰ مرکز در سطح ۲ ،  ۲۴۸ مرکز در سطح ۳ و ۴۰ مرکز در سطح ۴ قرار گرفتند.

لازم به ذکر است در این نشست از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران به عنوان یکی از دو مرکز برتر در بین ۲۶ مرکز استانی تقدیر و تشکر به عمل آمد.