منابع

منابع دروس مهارت مشترک و دروس عمومی متمرکز

قابل توجه دانشجویان گرامی
بر اساس اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی آزمون پایان ترم دروس معارف اسلامی و مهارت مشترک به صورت متمرکز برگزار می گردد. لذا فهرست دروس منتخب و منابع اصلی آنها به شرح زیر اعلام می گردد. تاکید می گردد مدرسان محترم تمام منابع را تدریس نموده و از معرفی منابع متفرقه خودداری نمایند.

دانشجویان گرامی حتما جهت آمادگی در امتحانات پایان ترم و امتحانات معرفی به استاد از کتب و منابع زیر استفاده نمایند.

تمام کتب زیر در انتشارات مرکز موجود بوده و دانشجویان جهت دریافت کتاب می توانند به انتشارات مرکز مراجعه نمایند.
کاردانی:
۱. اندیشه اسلامی ۱
نام کتاب: اندیشه اسلامی ۱ ویراست دوم نویسنده: دکتر محمد محمد رضایی، امیرعباس رجبی ناشر : دفتر نشر معارف
۲. اخلاق اسلامی
نام کتاب: اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم نویسنده: زیرنظر دکتر مهدی علیزاده ناشر : دفتر نشر معارف
۳. دانش خانواده و جمعیت
نام کتاب: دانش خانواده و جمعیت (ویراست سوم) نویسنده: جمعی از نویسندگان ناشر : دفتر نشر معارف
۴. مهارت ها و قوانین کسب و کار
نام کتاب: مهارت ها و قوانین کسب و کار نویسنده: سیدسعید میرواحدی، محمدتقی طغرایی، سمیه هاشمی، نگار اله وردی زاده ناشر : مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی
کارشناسی:
۱. اندیشه اسلامی ۲
نام کتاب: معارف اسلامی ۲ ویراست دوم نویسنده: علیرضا امینی، محسن جوادی ناشر : دفتر نشر معارف
۲. تاریخ تحلیلی صدر اسلام
نام کتاب: تاریخ تحلیلی صدر اسلام (ویراست دوم) نویسنده: دکتر محمد نصیری، امیرعباس رجبی ناشر : دفتر نشر معارف
۳. انقلاب اسلامی ایران
نام کتاب: انقلاب اسلامی : زمینه ها، پیامدها و دستاوردها نویسنده: سازمان سمت, منوچهر محمدی ناشر : دفتر نشر معارف و انتشارات سمت
۴. تفسیر موضوعی قرآن کریم
نام کتاب: تفسیر موضوعی قرآن کریم برگرفته از تفسیر نمونه نویسنده: علیرضا کمالی، آیت الله مکارم شیرازی، امیرعباس رجبی ناشر : دفتر نشر معارف
۵. مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
نام کتاب: مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری نویسنده: محمد علی گودرزی، عبدالرضا مجدالدین، ابراهیم مزاری ناشر : مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی

لینک های کاربردی:

کاردانی:

اندیشه اسلامی ۱

نام کتاب: اندیشه اسلامی ۱ ویراست دوم نویسنده: دکتر محمد محمد رضایی، امیرعباس رجبی ناشر : دفتر نشر معارف

لینک: https://patogh.mobi/17508

اخلاق اسلامی

نام کتاب: اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم نویسنده: زیرنظر دکتر مهدی علیزاده ناشر : دفتر نشر معارف

لینک: https://patogh.mobi/13509

دانش خانواده و جمعیت

نام کتاب: دانش خانواده و جمعیت (ویراست سوم) نویسنده: جمعی از نویسندگان ناشر : دفتر نشر معارف

لینک: https://patogh.mobi/45656

مهارت ها و قوانین کسب و کار

نام کتاب: مهارت ها و قوانین کسب و کار نویسنده: سیدسعید میرواحدی، محمدتقی طغرایی، سمیه هاشمی، نگار اله وردی زاده ناشر : مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی

مطالعه آنلاین در: http://lib.uast.ac.ir

لینک: http://iup.ac.ir/index.aspx?pid=426&ProductID=25841

کارشناسی:

اندیشه اسلامی ۲

نام کتاب: معارف اسلامی ۲ ویراست دوم نویسنده: علیرضا امینی، محسن جوادی  ناشر : دفتر نشر معارف

لینک: https://bookroom.ir/book/18177

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

نام کتاب: تاریخ تحلیلی صدر اسلام (ویراست دوم) نویسنده: دکتر محمد نصیری، امیرعباس رجبی ناشر : دفتر نشر معارف

لینک: https://patogh.mobi/14556

انقلاب اسلامی ایران

نام کتاب: انقلاب اسلامی : زمینه ها، پیامدها و دستاوردها نویسنده: سازمان سمت, منوچهر محمدی ناشر : دفتر نشر معارف و انتشارات سمت

لینک: https://bookroom.ir/book/71537

تفسیر موضوعی قرآن کریم

نام کتاب: تفسیر موضوعی قرآن کریم برگرفته از تفسیر نمونه نویسنده: علیرضا کمالی، آیت الله مکارم شیرازی، امیرعباس رجبی ناشر : دفتر نشر معارف

لینک: https://patogh.mobi/42975

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

نام کتاب: مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری نویسنده: محمد علی گودرزی، عبدالرضا مجدالدین، ابراهیم مزاری ناشر : مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی

مطالعه آنلاین در: http://lib.uast.ac.ir

لینک: http://iup.ac.ir/index.aspx?pid=426&ProductID=25842