تقوین آموزشی نیمسال تابستان 97 -98

درس ها و انتخاب واحد ترم تابستان ۹۷۳

تقوین آموزشی نیمسال تابستان 97 -98

قابل توجه دانشجویان گرامی:

برنامه درسی و دروس ارائه شده ترم تابستان ۹۷۳ و همچنین روزهای مربوطه برای رشته ها و ورودی های مختلف به شرح فایل پیوست می باشد.

طبق قوانین دانشگاه جامع علمی کاربردی:

 • ۱٫ در ترم تابستان فقط درس های مهارت مشترک، عمومی و کارورزی قابل ارائه و اخذ است.
 • ۲٫ در ترم تابستان دانشجویان می توانند حداکثر تا ۶ واحد درسی انتخاب نمایند.
 • ۳٫ فقط دانشجویان ورودی های بهمن ۱۳۹۵ و بهمن ۱۳۹۶ در ترم های تابستان (۹۶۳) ۹۷۳ می توانند کارورزی ۱ و ۲ را با هم اخذ نمایند. این دانشجویان مجاز به اخذ هیچ واحد دیگری با دروس مذکور نمی باشند.
 • ۴٫ در صورتی که دانشجویی در ترم های مهر یا بهمن درس کارورزی ۱ یا ۲ را اخذ نمایند حداکثر مجاز به اخذ ۱۲ واحد درسی دیگر می باشد.
 • ۵٫ در صورتی که معدل کل دانشجوی شاهد و ایثارگر ۱۴ و بالاتر باشد می تواند با رعایت ضوابط در تابستان حداکثر ۸ واحد درسی انتخاب نماید.
 • ۶٫ مهمان شدن در دروس کاربینی و کارورزی ممنوع می باشد.
 • ۷٫ دانشجوی شاهد و ایثارگری که حداکثر ۱۰ واحد درسی برای فارغ التحصیلی داشته باشد می تواند با تایید شورای استان واحدهای مذکور را در تابستان انتخاب واحد نماید. این دانشجویان باید جهت اخذ تاییدیه دروس مانده و تاییدیه واحد استان و تکمیل فرم های مربوطه به آموزش مرکز مراجعه نمایند.
 • ۸٫ کارورزی ۱ پیشنیاز کارورزی ۲ می باشد.
 • ۹٫ زمان اخذ دروس کارورزی ۱ و ۲ برای دانشجویان ورودی مهرماه، تابستان های سال اول و دوم و برای دانشجویان ورودی بهمن ماه، تابستان بعد از ترم های اول و سوم است.
 • ۱۰٫ بصورت معمول دانشجویانی که در ترم تابستان واحد اخذ شده ندارند (به علت قوانین اخذ دروس کارورزی) حداقل یک نیمسال تحصیلی از سایر دانشجویان دارای درس اخذ شده در تابستان، دیرتر فارغ التحصیل می شوند.
 • ۱۱٫ حداکثر تعداد ترم های مجاز به تحصیل برای تمام دوره ها ۴ نیمسال می باشد (بعلاوه دو نیمسال تابستان).
 • ۱۲٫ دروس ارائه شده در ترم های تابستان برای هر گروه و دوره، در ترم های آتی ارائه نخواهند شد.
 • ۱۳٫ در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر ۸ واحد درسی فارغ التحصیل تابستان می شود، با تایید شورای مرکز، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید. این دانشجویان باید جهت تایید ترم آخر بودن دانشجو در سامانه هم آوا و تکمیل فرم های مربوطه به آموزش مرکز مراجعه نمایند.
 • ۱۴٫ دانشجویان مشمول بند ۱۳ این اطلاعیه می بایست پس از بررسی دوباره کارنامه خود، در فرم زیر دروس مانده ای که ارائه نشده است را جهت هماهنگی های لازم و ارائه در ترم تابستان ۹۷۳ به آموزش مرکزاطلاع دهند. در صورتی که درس های مورد نیاز شما برای فارغ التحصیلی در ترم تابستان ۹۷۳ ارائه شده است نیازی به پر کردن فرم زیر نیست.
 • ۱۵٫ در صورتی که دانشجو حداکثر ۲ درس نظری برای فراغت از تحصیل در ترم تابستان داشته باشد، می تواند دروس مذکور را بصورت معرفی به استاد اخذ نمایند. این دانشجویان باید جهت اخذ تاییدیه دروس مانده و معرفی به استاد مربوطه و تکمیل فرم های آموزشی معرفی به استاد بعد از ثبت تمام نمرات ترم جاری به آموزش مرکز مراجعه نمایند.
 • ۱۶٫ چنانچه دانشجویی قبلا در یک درس دارای واحد نظری-عملی (هم نظری و هم عملی) افتاده (دارای نمره ثبت شده کمتر از ۱۰) باشد می تواند با رعایت سایر شرایط درس مذکور را بصورت معرفی به استاد اخذ نمایند. این دانشجویان باید جهت اخذ تاییدیه دروس مانده، اخذ مجوز شورای آموزشی مرکز و تکمیل فرم های آموزشی معرفی به استاد بعد از ثبت تمام نمرات ترم جاری به آموزش مرکز مراجعه نمایند.
 • ۱۷٫ اخذ بصورت معرفی به استاد دروس دارای واحد نظری-عملی که دارای نمره غیبت موجه و یا غیر موجه می باشند، ممنوع می باشد.
 • ۱۸٫ اخذ بصورت معرفی به استاد دروس دارای واحد صرفا عملی، ممنوع می باشد.

دانلود و مشاهده دروس ارائه شده در نیمسال تابستان ۹۷۳ کلیک کنید

چارت درسی رشته های مرکز کلیک کنید

تقویم آموزشی نیمسال تابستان 97 - 98

فقط دانشجویانی فرم زیر را تکمیل کنند که حداکثر ۸ واحد درسی برای فراغت از تحصیل داشته و واحدهای مانده آنها در تابستان ۹۷۳ (فایل فوق) ارائه نشده است.


درس های مورد نیاز برای ارائه در تابستان ۹۷۳

اطلاعات تحصیلی

ثبت دروس مانده