جلسه معارفه محمد حسین لطیفی

در روز چهارشنبه مورخ ۱ خرداد ۱۳۹۸ جناب آقای محمد حسین لطیفی کارگردان مطرح سینما طی حکمی از سوی خانم دکتر تقی پور رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد ۴۶تهران به عنوان مدیر دپارتمان سینمای مرکز منصوب گردیدند همچنین آقایان دکتر حمید دهقانپور ، عزت الله جامعی ، میرسهراب میر سپاسی ، علی محمدزاده ، آرش قاسمی ، عبدالرضا اکبری به عنوان این دپارتمان معرفی گردیدند.