ثبت نام بدون کنکور مهر ۹۸

شروع ثبت نام های بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی مهر ۱۳۹۸مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد ۴۶ تهران  

تلفن مشاوره :۶۶۴۳۱۷۱۳-۶۶۹۱۶۲۹۱  جهت ثبت نام