نظر سنجی مدرسان نیمسال بهمن ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

دانشجویان گرامی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران می توانند با استفاده از فرم زیر، درباره مدرسان محترم دروس مرکز و کیفیت کلاس های مربوطه در ترم جاری هرگونه نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایند. خواهشمند است فرم مربوطه را با دقت مطالعه نموده و در نهایت عدالت تکمیل نمائید.

توجه نمایید که فرم مربوطه و اطلاعات دریافتی از شما در تصمیم گیری های بعدی تاثیرگذار می باشد.

دانشجویان گرامی حتما به همکلاسی های خود راجع به تکمیل و اهمیت این نظرسنجی تاکید کنند.

این نظرسنجی در خصوص همکاری یا عدم همکاری با مدرسین جدید نقش زیادی دارد.

همچنین این نظرسنجی بدون درج نام بوده و مستقیما تحویل ریاست مرکز می گردد.

۱
۲سوالات نظرسنجی استاد و درس مربوطه: