تکمیل فرم سازهای تخصصی

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته های ساز ایرانی، ساز کلاسیک، آواز و آهنگسازی:
دانشجویان مشروحه زیر تا روز دوشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ فرصت دارند با مراجعه به آموزش و دریافت فرم مربوط به ساز های تخصصی، آواز و پیانو وضعیت دروس اخذ شده ترم جاری خود را مشخص کنند. در صورت عدم مراجعه و عدم تعیین استاد مربوط به دروس فوق و تکمیل نشدن فرم های مربوطه تا تاریخ مذکور، وضعیت نمره این دروس غیبت ۳/۱۶ کلاسی و نمره درس صفر منظور می شود و به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود. مسئولیت عدم مراجعه با خود دانشجو می باشد.

لیست دانشجو یان دارای دروس ساز های تخصصی، آواز و پیانو بدون فرم معرفی نامه

برای دانلود و مشاهده کلیک کنید