برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی:

برنامه زمانی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷ (نیمسال بهمن سال ۱۳۹۷ (۹۷۲)) به شرح زیر می باشد.

لطفا به تاریخ های ذکر شده بر اساس ورودی و مقطع خود توجه نمائید. همچنین در زمان حذف و اضافه فقط می توان ۲ درس را حذف و یا اضافه نمود.

تاریخ تحویل مستندات دروسی که در امتحان پایان ترم نیمسال مهر ۱۳۹۷ آنها شرکت نداشته اید ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ الی ۰۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ می باشد.

دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیلان توجه نمایند که حتما از قسمت سرفصل رشته ها (کلیک کنید) چارت درسی رشته خود را دریافت و با کارنامه کلی خود مقایسه کرده و لیست دروس مانده خود را جهت اخد در نیمسال بهمن ۱۳۹۷ مشخص نمایند.

دانشجویان ترم آخر که برای فارغ التحصیلی حداکثر ۲ درس مانده دارند جهت بررسی دروس و بررسی شرایط اخذ بصورت معرفی به استاد دروس حتما از مورخ ۰۸ بهمن ماه تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ به آموزش مرکز مراجعه نمایند.

مسئولیت بررسی و مشخص کردن دروس مانده بر عهده خود دانشجو می باشد.

برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم 1398 - 1397

برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷