تاریخ امتحانات

تاریخ امتحانات کتبی

قابل توجه دانشجویان گرامی با توجه به بارگزاری تاریخ امتحانات در سامانه هم آوا، دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه هم آوا قسمت (((تایید انتخاب واحد و برنامه هفتگی))) از روز و ساعت برنامه امتحانی نهایی خود اطلاع یابند.
دانشجویان توجه نمایند که:
۱٫ دروسی که تاریخ آزمون آنها روزهای جمعه ۲۸ دی ماه و جمعه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ می باشند، دروس عملی بوده و تاریخ امتحان پایانی آنها قبل از شروع امتحانات کتبی یعنی قبل از ۲۲ دی ماه می باشد که تاریخ دقیق امتحان نهایی آنها از طریق همین کانال و سایت مرکز اطلاع رسانی خواهد شد.
۲٫ دانشجویان جهت شرکت در امتحانات کتبی باید حتما کارت ورود به جلسه آزمون را از سایت هم آوا دریافت کنند که تاریخ و نحوه اخذ آن متعاقبا اعلام می شود.
۳٫ در صورت مشاهده هرگونه اشکال در تاریخ های مذکور حتما به آموزش مرکز مراجعه نمایید.
۴٫ هر دانشجو باید از سامانه خود تاریخ امتحانات را مشاهده نموده و در صورت عدم توجه به این بند عواقب ناشی بر عهده خود دانشجو می باشد.
۵٫ تاریخ امتحان کتبی تربیت بدنی و ورزش متعاقبا اعلام می شود.
۶٫ در صورتی که دانشجویی قصد حضور در امتحان درسی را ندارد حتما از مورخ ۸ دی ماه الی ۱۴ دی ماه که زمان حذف اضطراری می باشد می تواند با مراجعه به آموزش یک درس خود را حذف نماید.
۷٫ (مهم) دانشجویان توجه نمایند که فقط تاریخ درج شده در ((کارت ورود به جلسه آزمون)) ملاک حضور در جلسات امتحانات کتبی می باشد.