فراخوان تشکیل ارکستر پاپ

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران جهت تشکیل ارکستر پاپ به رهبری کیوان میر هادی از نوازندگان ساز های زهی و بادی دعوت بعمل می آورد جهت عضویت و شرکت در آزمون ورودی به دفتر پژوهش مرکز مراجعه نموده و یا با شماره تماس های اعلام شده در پوستر تماس حاصل فرمائید.

ثبت نام در کارگاه های آموزشی