فراخوان نخستین جشنواره علمی کاربردی “حرکت،بیان و پژوهش”

فراخوان نخستین جشنواره علمی کاربردی “حرکت،بیان و پژوهش”
این جشنواره به همت مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران و به دبیری علمی حامد نصرآبادیان و دبیری اجرایی سوسن تقی پور در سه بخش حرکت، بیان و پژوهش برگزار می گردد.
دبیر اجرای جشنواره :دکتر سوسن تقی پور
دبیر علمی جشنواره: حامد نصرآبادیان
اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره: دکتر محمود عزیزی،دکتر ناصر آقایی،دکتر عطاءاله کوپال، مهران مرادی
و
مهلت ارسال آثار در قالب dvd تا سی ام آذر ٩٧
اعلام پذیرفته شدگان :دهم دیماه ٩٧
و برگزاری اختتامیه: از هفدهم تا نوزدهم دیماه ٩٧

فرم ثبت نام

ثبت نام در کارگاه های آموزشی