قابل توجه دانشجویان ترم آخر

قابل توجه دانشجویان ترم آخر و در شرف فراغت از تحصیل

دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به بخش سرفصل دروس از چارت درسی رشته خود مطلع شده و با مقایسه دروس گذرانده شده با دروس مذکور از تعداد واحدها و دروس مانده خود مطلع شوند. همچنین مطالعه مجموعه قوانین آموزشی و ضوابط آموزشی الزامی می باشد.