فرم های کاربینی و کارورزی

دانشجویان گرامی با مراجعه به قسمت فرم ها که در قسمت ناوبری سایت نیز موجود می باشد، می توانند تمام فرم های مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

دانشجویان دارای درس کارورزی ۱ و ۲ حتما به اطلاعیه های آموزشی دروس مذکور در سایت و کانال های ارتباطی مرکز توجه نمایند.

نحوه تکمیل فرم های کارورزی در قسمت فرم های آموزشی بارگزاری شده است.