کانون های دانش آموختگان تشکیلاتی هستند غیر انتفاعی ، غیر سیاسی و غیر دولتی که با حمایت مستقیم دانش آموختگان ، اساتید و مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر حامیان تشکیل گردیده و برای گسترش ارتباطات اجتماعی و فرهنگی میان دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی تلاش خواهند نمود .در راستای این مهم، کانون دانش آموختگان واحد ۴۶ ، با هدف ایجاد ارتباط مستمر بین دانش آموختگان با یکدیگر و آشنائی و بهره گیری موثرتر از امکانات و تجربیات علمی – فرهنگی اعضاء تشکیل شد که مهم ترین اهداف آن عبارتند از :

۱- استفاده از استعداد ها ، توان ، تجربه و تخصص دانش آموختگان

۲- ایجاد ارتباط علمی بین اعضاء و ایجاد زمینه ارتقاء علمی و تکمیل دانش و تجربه تخصصی اعضاء

۳- ایجاد کتابخانه ، سایت علمی ، برگزاری همایش های آموزشی ، صنفی ، فرهنگی و … در جهت توسعه زمینه های رشد و بهره مندی اعضاء

۴- ایجاد ارتباط و تعامل سازنده بین همکاران شاغل در عرصه های مختلف علمی و اجرایی کشور

۵- حضور موثر اعضاء ( دانش آموختگان ) در عرصه های فرهنگی جامعه علی الخصوص جامعه دانشگاهی

۶- ایجاد زمینه مناسب جهت توسعه ، تعمیق و تعالی ارتباطات فرهنگی با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور

۷- معرفی اعضا کانون جهت استفاده از تسهیلات مختلفی که از طریق دستگاهها و یا نهادهای مختلف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

فلذا بدینوسیله از کلیه علاقه مندان دانش آموخته ی دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۶ دعوت می نمائیم جهت شناسایی پتانسیل های ممکن در راستای تحقق اهداف کانون دانش آموختگان فرم عضویت در کانون را تکمیل و در کانال هم رسانی دانش آموختگان عضو شوند.