منابع

اطلاعیه مهم ویرایش انتخاب واحد (نیمسال ۹۸۲) بهمن ماه ۹۸-۹۹

اطلاعیه مهم ویرایش انتخاب واحد (نیمسال ۹۸۲) بهمن ماه ۹۸-۹۹
قابل توجه دانشجویانی که تاکنون وضعیت ترم جاری خود را مشخص نکرده اند:
آخرین مهلت مراجعه حضوری به مرکز جهت مشخص نمودن وضعیت تحصیلی ترم جاری و ویرایش انتخاب واحد روز پنجشنبه ۲۲ خردادماه ۹۹ می باشد.
مسئولیت مشکلات ناشی از عدم مراجعه تا تاریخ مذکور و عدم تعیین تکلیف ترم جاری بر عهده خود دانشجو می باشد.