دانشجویان گرامی : بر طبق بخشنامه دانشگاه علمی و کاربردی در صورت داشتن نقص مدارک در پرونده تحصیلی دانشجو ، مرکز نمی تواند خدمات آموزشی را به دانشجو ارائه دهد.

بر طبق سال ورود تحصیلی خود بر روی لینک های زیر کلیک کنید، در صفحه باز شده نام و یا شماره دانشجویی خود را جستجو کرده و در مقابل نام خود وضعیت نقص مدارک خود را چک بفرمائید.

نکته: دانشجو موظف هست پس از بررسی نقص مدارک ، مستندات مربوطه را به واحد حراست مرکز (سرکار خانم قائمی ) تحویل نماید.