رشته کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی

رشته کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید

رشته کارشناسی روابط عمومی - امور رسانه

رشته کارشناسی روابط عمومی - امور رسانه

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید

رشته کارشناسی سینما - کارگردانی

رشته کارشناسی سینما - کارگردانی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید

رشته کارشناسی موسیقی - آهنگسازی ایرانی

رشته کارشناسی موسیقی - آهنگسازی ایرانی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید