دانشجویانی که دروس مصوب خود را با موفقیت به اتمام رسانده باشند، در صورت احراز شرایط ذیل می توانند مراحل صدور گواهی موقت خود را پیگیری نمایند.

۱ کامل بودن نمرات

۲ کامل بودن پرونده تحصیلی شامل:

    • الف) اصل مدرک دیپلم برای دانشجویان مقطع کاردانی

    • ب) اصل مدرک کاردانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی

    • ج) تاییدیه دیپلم برای دانشجویان کاردانی و تائیدیه مدرک کاردانی و ریزنمرات برای دانشجویان کارشناسی

    • د) کپی کامل از صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، معافیت تحصیلی

    • هـ) ۶ قطعه عکس ۳٫۴

۳ ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه هم آوا و پرداخت هزینه صدور دانشنامه