کانال های ارتباطی با مرکز

تلگرام

کانال اطلاع رسانی
  •  

تماس

۰۲۱۶۶۹۰۲۲۲۳ ۰۲۱۶۶۴۲۰۴۴۳
جهت آگاهی از داخلی های کارمندان
مشاهده

ایمیل

info@uast46.ir
صفحه اول سایت
مشاهده

اینستاگرام

کانال اطلاع رسانی
  •  

ارتباط مستقیم با ریاست مرکز

ریاست مرکز

ملاقات حضوری با ریاست مرکز

شماره تلگرام مستقیم جهت ارتباط با ریاست مرکز