کانال های ارتباطی با مرکز

تلگرام

کانال اطلاع رسانی
  •  

تماس

۰۲۱۶۶۴۳۱۷۱۳ ۰۲۱۶۶۵۶۴۴۵۶
جهت آگاهی از داخلی های کارمندان
مشاهده

ایمیل

info@uast46.ir
صفحه اول سایت
مشاهده

اینستاگرام

کانال اطلاع رسانی
  •  

ارتباط مستقیم با ریاست مرکز

تماس با ریاست مرکز
=

ملاقات حضوری با ریاست مرکز

شماره تلگرام مستقیم جهت ارتباط با ریاست مرکز