اطلاعیه خیلی مهم حضور و غیاب کلاسی

قابل توجه تمام دانشجویان کاردانی و کارشناسی (غیر از ورودی های مهرماه ۹۹)
با توجه به تاکید دانشگاه جامع مبنی بر حضور دانشجویان در کلاس های مجازی و پیگیری های مربوطه، از هفته آینده روز شنبه ۳ آبان ماه ۹۹ ؛ در تمام کلاس های مجازی حضور و غیاب کلاسی توسط مدرس، ناظر مرکز و ناظر دانشگاه جامع علمی کاربردی صورت خواهد پذیرفت و تمام گزارش های حضور و غیاب و مدت زمان حضور دانشجو در کلاس های آنلاین ثبت و قابل دریافت خواهد بود. با توجه به آپدیت سرورهای مرکز و کلاس های آنلاین از هفته آینده هر گونه غیبت در هر کلاسی باعث حذف دانشجو در آن درس توسط مدرس و سیستم نظارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی خواهد شد.
دقت نمایید با توجه به حذف سیستمی دانشجو در درس ها مسئولیت حذف دانشجو در هر درسی بر عهده شخص دانشجو بوده و مرکز به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.
با توجه به آنلاین بودن تمام کلاس های ترم جاری و ترم آینده و درگیر بودن تمام مراکز و دانشگاه های کشور با موضوع فوق الذکر، دانشجویان باید با توجه به شرایط موجود، نسبت به تهیه ملزومات کلاس های آنلاین اقدام و از روز شنبه ۳ آبان ماه ۹۹ در همه کلاس های خود حضور داشته باشند.
دوباره تاکید می گردد از هفته آینده هر گونه غیبت در هر کلاسی باعث حذف دانشجو در آن درس توسط مدرس و سیستم نظارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی خواهد شد.
به دوستان خود نیز اطلاع دهید.
با توجه به اطلاع رسانی های صورت گرفته مسئولیت مشکلات ناشی از این امر بر عهده خود دانشجو می باشد.